Compuzz – Eventus bv
Perkiets, 4
B-4837 Membach
Belgïe

Telefoon: +32 4 268 11 79

VAT: BE 0875.865.260


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Intellectuele eigendomsrechten

In het kader van de door Compuzz aangeboden diensten blijven alle door de klant aangeleverde logo’s, afbeeldingen en foto’s  zijn volledige eigendom.
Compuzz heeft noch het recht zich de aangeleverde logo’s, afbeeldingen of foto’s toe te eigenen, ze te verkopen aan derden of ze te reproduceren voor eigen gebruik.
Deze site is onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten. Het geheel van deze site is beschermd door de Belgische en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle rechten tot reproductie zijn voorbehouden, inclusief documenten die kunnen worden gedownload en de iconografische en fotografische voorstellingen.  Het recht op de merken en de intellectuele eigendom is van toepassing op de vorm (keuze, plan, beschikbaarheid van de materie, toegansmiddelen tot de gegevens, organisatie van de gegevens, ergonomie, boomstructuur, grafische conceptie, structuur, architectuur,…) alsook op elke element van de inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties, logo’s en pictogrammen). Elke vorm van reproductie, representatie of verspreiding van een deel of het geheel van deze site onder gelijk welke vorm of op gelijke welke manier is verboden. Het niet naleven van dit verbod wordt aanschouwd als namaak en kan leiden tot het aanspreken van de burgerlijke en strafrechterlijke verantwoordelijkheid van de namaker. Het schenden van een van de auteursrechten is een aanvaardbaar misdrijf en dit volgens de termen van het wetboek van het economisch recht – Boek XI – Intellectuele eigendom.

2. Aanvaarding van de voorwaarden
Op het moment van het versturen van een bestelling, bevestigd de klant dat hij is ingelicht betreffende de huidige algemene voorwaarden en verklaart hij zich zonder voorbehoud akkoord. De aanvaarding concretiseert zich op het moment van betaling van de bestelling.

3. Prestatie
3.1 Compuzz verbindt zich ertoe de creatie-voorstellen conform de gekozen formule voor te stellen aan de klant.
3.2 De creaties en aanpassingen worden binnen de 5 kantoor uren gerealiseerd (Van maandag tot vrijdag tussen 8h30 en 17h30) volgend op ontvangst van de bestelling.
3.3 Na afwerking van het project, stelt Compuzz de bestanden van de creatie in het .AI formaat ter beschikking van de klant. Andere formaten mogelijk per specifieke aanvraag.
3.4 Na een termijn van 2 maanden (60 dagen) – niet geldig bij specifieke overeenkomst – zullen alle onbeantwoorde en/of ongevalideerde projecten worden aanschouwd als definitief opgegeven en kunnen ze dan ook worden afgesloten zonder vooropzeg. In dit geval blijven alle rechten van de voorgestelde creatie exclusief bij Compuzz.

4. Tarieven
4.1 De prijzen worden aangegeven in euro, exclusief 21% BTW.
4.2 De tarieven van de diensten zijn deze geldig op het moment van de registratie van de bestelling, onafhankelijk van het moment waarop het project worden afgewerkt.
4.3 In geval van specifiek complex te realiseren werk, behoudt Compuzz zich het recht een supplement te vragen aan zijn klanten. In elk geval, wordt de realisatie pas aangevat na akkoord van de klant.

5. Betaling
5.1 Betaling van de diensten gebeurt via aankoop van kredieten via het dashboard.
5.2 De klant kan de betaling uitvoeren via bankoverschrijving of via PayPal.
5.3 Compuzz heeft geen toegang tot de bankgegevens van de klant en er worden geen betalingsgegevens opgeslaan op de site.

6. Annulatie van de bestelling
6.1 Het annuleren van een bestelling moet schriftelijk worden overgemaakt en is onderhevig aan de goedkeuring van Compuzz. Bestellingen waarvoor het productieproces reeds is aangevat kunnen niet worden geannuleerd. De hiervoor overgemaakte betaling kan dan ook niet worden teruggeëist door de aankoper.

7. Bescherming van de rechten en merken – Vertrouwelijkheid
7.1 De klant blijft eigenaar van de logo’s, afbeeldingen, foto’s en grafische creaties aangeleverd aan Compuzz.
7.2 Na betaling van het openstaand saldo voor het project, wordt de klant eigenaar van alle rechten op de grafische creaties gerealiseerd door Compuzz.
7.3 Alle persoonlijke gegevens door de klant ingegeven op de site (naam van de klant, e-mail adres van de klant, postadres van de klant) zullen enkel voor de daarom overgedragen doeleinden worden gebruikt
7.4 De klant beschikt over een toegangs, aanpassing en verwijderingrecht van zijn persoonlijke gegevens.
7.5 De huidige inhoud van de website (teksten, vaste of geanimeerde afbeeldingen) is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten.
7.6 De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan toepassing van de Europese wetgeving.